אינטרקום אודיו – RL 3201B

אינטרקום אודיו דיגיטלי

SPEAKER דיבור חופשי

יחידת חוץ ופנים

פאנל דיבורית עה”ט